Voor organisaties

Voor organisaties ontwikkel ik talent- en leiderschapsprogramma’s. Deze programma’s zijn altijd opgebouwd volgens het model van Inzicht-Vertaling-Actie. In mijn programma’s kunnen instrumenten als de Talenten- en Drijfverenanalyse (DISC) maar ook de 24-uurs Retraite als onderdeel worden ingezet. Talent- en leiderschapsprogramma’s zijn altijd maatwerk en komen tot stand in nauwe samenwerking met de klant. Het kan gaan om kortlopende of langdurige programma’s.

Onderdelen die tijdens talent- en leiderschapsprogramma’s kunnen worden ingezet:
● Talentenanalyse en Drijfverenanalyse (TSI)
● TalentBranding: hoe positioneer en profileer je jezelf als merk
● 24 uurs retraite
● Intervisie

Voor de volgende organisaties voer ik momenteel opdrachten uit:

ing150x150 rabo150x150 abn150x150

eneco150x150  stedin150x150